Flav-Banana-Kush-Distillate-BNAK.FLV040523.T440-12.14.22