Earth-Extracts-Premium-OG-Kush-Distillate-6TH070622-OG