Earth-Extracts-Premium-OG-Kush-Distillate-6th051122-OG