Pucks Edibles

Pucks Edibles Test Results

  • Edibles Pucks-Watermelon Gummies-PVPKWM 189
  • Edibles Pucks-Blue Ras gummy-PVPKBR 175
  • Edibles Pucks-Sour Apple-PVPKSA 158